Kategorier
Ffffound

Lugnet, Ljuset

Sommar

Kategorier
Okategoriserat

Prioriteringar

Efter tolv veckor så har nu BP åtminstone tillfälligt fått stopp på oljeläckan i Mexikanska golfen. Under dessa veckor har vi kunnat följa utvecklingen i media; BP:s uttalanden i pressen, PR-människors raljeranden kring dessa uttalanden samt ekonomiska reportrars tolkningar av varför börskursen har rasat si eller så mycket har varit lätta att finna. I en något mindre omfattning har det också rapporterats om själva händelsen: vad har egentligen hänt, varför är det så svårt att stoppa läckan, vad får det här för effekter på miljön?

Hur blev prioriteringarna såhär?

Jag tror att mycket beror på de kunskaper som finns hos media och bloggare, samt även till viss del bedömningar av vad skribenterna tror intresserar läsaren.

Alla kan ha en åsikt om uttalanden. Alla kan även ta till sig en åsikt om sådana uttalanden. Det är inte svårt att bedöma hur klokt eller oklokt det är att som vd fråga sig ”vad fan vi har gjort för att förtjäna detta” eller att, också som vd, konstatera att ”de miljömässiga konsekvenserna av den här katastrofen sannolikt kommer att bli mycket, mycket begränsade”. Det är svårare att som lekman ha en åsikt kring de tekniska svårigheterna i att täta ett läckande oljerör på ett visst djup. Just därför vore det också så mycket mer värdefullt för läsaren.

Jag ska erkänna att jag själv inte detaljstuderat rapportingen kring just detta i media eller på nätet, men min bild är att mycket fokus har legat på de pr-mässiga och de ekonomiska bitarna, mindre på de miljömässiga och de tekniska.

BP själva har inte heller själva bidragit till att redovisa fakta ärligt och öppet utan väldigt mycket fokuserat på att man själva inte ska se dåliga ut. (Något man lyckats litet sisådär med, men det är en annan femma.) Uttalanden som förringar allvarligheten i det inträffade, stora ansträngningar för att separera oljan i mindre partiklar så att inte effekterna ska synas lika tydligt och nu senast försök att köpa forskare verksamma inom området. Den satiriska mikrobloggen BPGlobalPR har förutom sitt twitterkonto även gett ut ett pressmeddelande som bland annat berör BPs felaktiga fokus på att med alla medel upprätthålla sitt varumärke. Läs gärna hela meddelandet, nedan följer ett utdrag:

So what is the point of all this? The point is, FORGET YOUR BRAND. You don’t own it because it is literally nothing. You can spend all sorts of time and money trying to manufacture public opinion, but ultimately, that’s up to the public, now isn’t it?

You know the best way to get the public to respect your brand? Have a respectable brand. Offer a great, innovative product and make responsible, ethical business decisions. Lead the pack! Evolve! Don’t send hundreds of temp workers to the gulf to put on a show for the President. Hire those workers to actually work! Don’t dump toxic dispersant into the ocean just so the surface looks better. Collect the oil and get it out of the water! Don’t tell your employees that they can’t wear respirators while they work because it makes for a bad picture. Take a picture of those employees working safely to fix the problem. Lastly, don’t keep the press and the people trying to help you away from the disaster, open it up so people can see it and help fix it. This isn’t just your disaster, this is a human tragedy. Allow us to mourn so that we can stop being angry.

Kontentan? Fokusera på de verkliga problemen, framsteg och misslyckanden, såväl i den interna som den externa kommunikationen. Var ärlig, och kanske ännu hellre, våga vara en del av något större.

Kategorier
Okategoriserat

Värmen

Fotokredd: Nnaficy på flickr

Så vi rörde oss ned mot vattnet igen: cykelhjulen spann mot gruset på den lilla gångvägen, skjortan klibbade mot mitt bröst. Var kom all denna värme ifrån?

Överhuvudtaget kändes det som att Stockholm under dessa dagar var något helt annat: varma vindar som mötte en vart än man gick, varma leenden som gjorde detsamma. Hade jag inte vetat bättre hade jag trott att vi var på semester vid Medelhavet, men nu var det snarare som att Medelhavet hade förlagt sin semester hit. Rörelser bland vågorna, en sol som aldrig ville gå ner. Och överallt denna drömliknande känsla av någonting annat.